Ettevõtlusega alustamine

Ettevõtlusega alustamine: pakett

Ettevõtlusega alustamise pakett on tehtud alustavale ettevõtjale säästmaks raha ja vähendamaks maksukoormust olukordades, kus see on võimalik.

Enamik alustavaid ettevõtjaid ei tea kõiki võimalusi maksude optimeerimiseks, ning raamatupidajate huviorbiidis ei ole enamasti ettevõtja kulude vähendamine - raamatupidaja saab raha kas kuupõhiselt või kandepõhiselt. See tingib olukorra, kus igale kliendile ei hakka raamatupidaja  seletama, kuidas teha otsust eraisiku sõiduauto ettevõtluses kasutamise hüvitamise kohta, erisoodustusmaksu vältimist läbi kulu hüvitamise ettevõttele või milliseid lepinguvorme kasutada. Raamatupidaja ülessandeks on kulude ja tulude, ning rahavoogude dokumenteeriimine. Tihtipeale ei ole raamatupidaja ka juriidilise haridusega, ning seetõttu jääb osa kulude vähendamise võimalusi tähelepanuta.

Eestis on ka mitmed suured raamatupidamisbürood, mis omavad juriidilist osakonda ja/või vastavat kompetentsi kulude vähendamiseks, kuid enamasti on nende hinnastus ka kvaliteedile vastav, ning väike-ettevõtjale kallis.

Eesmärk:

Eesmärk on anda alustavale ettevõtjale ühes kohas ja korraga vajalik info, et hoida kokku kuludelt, võimaldamaks ettevõtjal tegeleda soovitud äritegevusega. Iga pakett valmib kohtumise käigus, kus vaatame üle tegevusala eripärad, eeldatavad käibed, registreeringute vajalikkuse/tasuvuse, sõidukite kasutuse, erinevad võimalikud lepingutüübid ja otsused - lisaks palgamaksud.

Pakett sisaldab:

-Valmisfirma: valmisfirma ID-kaardiga (osakapital on juba eelnevalt sisse makstud)

-Kohtumist: mille käigus vaatame üle tegeusala(d) ja võimalikud kulud, kust säästa ja kus vastavalt kehtivale õigusele kulusid optimeerida.

-Tegevusala: vastava tegevusala tegevusloa kohustuslikkus ja vajadusel juhend tegevusloa taotlemiseks või majandustegevus teatise edastamiseks.

-Käibemaks: vastavalt eeldatavale klientuurile ja käivetele KMKR registreeringu vajalikkus ja otstarbekus koos vastavate arvutustega.

-Palk ja maksud: juhend palgamaksude ja käibedeklaratsiooni esitamiseks koos selgitustega.

-Otsus autole: vajadusel otsuseid isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise maksmiseks.

-Otsus muudele kuludele: vajadusel otsuseid isikliku telefoni kulude hüvitamise kohta või muude asjakohaste kulude hüvitamise kohta.

-Raamatupidamine: raamatupidamise korraldamise plaan vähendamaks püsikulusid. Plaan vastavalt eelnevate punkide sisule. Plaani eesmärk on, et ettevõtja suudaks võimalikult väikse kuluga hoida raamatupidamise korrektsena.

-Juhend: ettevõtte sõiduki puhul isiklike sõitude hüvitamise kord.

-Lepingud: töötajate või koostööpartnerite puhul võimalikud kohaldatavad lepingutüübid (vastavalt alustava ettevõtja plaanile). Lisaks edastame paketi raames ka põhjalikud lepingu-põhjad, mida saab ettevõtja pärast kohaldada enda vajadustest lähtuvalt.

-Lisaküsimused: vastame ka muud küsimused, mis puudutavad juhatuseliikmete tasustamist, ettevõttele laenamist, või muid ettevõtlusega seotud küsimusi.

Lisainfo:

-Kohtumine toimub aadressil Katusepapi 4, Tallinn.

-Ajaline kulu kohapeal 1-1,5 h.

-Juhendid, otsused ja lepingu-põhjad edastame digitaalselt peale kohtumist, et nad oleksid igal ajahetkel leitavad.

-Ettevõtte võõrandamiseks on vajalikud ID-kaart ja paroolid

-Tellimiseks palume täita ettevõtte tellimisvormi (vaadake valmisfirma ID-kaardiga alt) ja märkida lisainfosse: Alustava ettevõtte pakett

Maksumus:

Täispakett valmisfirmaga: 375.- EUR

Eraldi ostes (ilma valmisfirmata): 160.- EUR

1Firmad LAW FIRM

 

+372 56 896 284

 

info@1firmad.ee