osaühing

Osaühing:

Äriühingute liigid:

Mis on osaühing?
 
Osaühing, lühendina OÜ, on peamiseks ettevõtte vormiks Eestis. Osaühingu peamiseks eeliseks on mõistliku suurusega kohustuslik osakapital ja lihtne haldus, võrreldes mõnede teiste ühingu liikidega.
 
Osaühingul on Eestis maksukoormus oluliselt väiksem, kui näiteks FIE-l, kes peab tulumaksu tasuma vahetult tulu tekkimise järgsel kuul. OÜ maksab tulumaksu ainult ettevõttest välja makstava tulu pealt ehk dividendide pealt ( palgaga kaasnevad kõik palga maksud sõltumata ühingu liigist).
 
Osaühingut esindab juhatus, kes koosneb ühest või mitmest liikmest ja osaühingu osanik/osanikud on tähenduselt ettevõtte osade omanikud.
 
Osaühing vastutab kohustuste eest osakapitali ulatuses, v.a. raske juhtumisvea korral, millal vasututab ka juhatus. Sissemakseta asutamise korral vastutavad osanikud sissemaksmata osakapitali ulatuses, kuid tasub tähele panna, et osakapitali sissemaksmiseni ei saa maksta dividende (omaniku tulu) ja registrites on sissemaksmata osakapitali osa näha.
Äriühingute liigid nende peamiste plusside ja miinustega:
 
AS ehk aktsiaselts:
Plussina võimalik viia börsile (kaasnevad eritingimused). Miinusena suurem haldurkoormus ja suur miinimumkapital.
 
FIE ehk füüsilisest isikust ettevõtja:
Plussiks kiire ja soodne registreerimine.
Miinusena oluliselt suurem maksukoormus, mis algse võidu kiirelt tasa teeb. Samuti vastutab eraisik nõuete eest, mistõttu võib ebaedu korral olla lõpp valulik.
 
TÜ ehk täisühing:
Vähemalt kaks osaniku, kes mõlemad vastutavad ühingu kohustuste eest solidaarselt kogu enda varaga. 
 
UÜ ehk usaldusühing:
Vähemalt kaks osaniku, kellest täisosanik vastututab ühingu kohustuste eest kogu enda varaga ja usaldusosanik vastutab kohustuste eest enda sissemakse ulatuses

1Firmad LAW FIRM

 

+372 56 896 284

 

info@1firmad.ee